מערכת הניוזלטר של פדאור מייל

חודש דצמבר 2008 נכנס לתוקפו תיקון מספר 40 לחוק התקשורת. התיקון אוסר על משלוח מסרים פרסומיים באמצעות דואר אלקטרוני (מסרונים קצרים, פקס ומערכות חיוג אוטומאטיות) אלא בתנאים הקבועים בו, ובין אלו הסכמת הנמענים. בהרשמתי הנני מקבל את תנאי האתר ומאשר קבלת תכנים כולל פרסומת מהחברה הכלכלית. על מנת להירשם לקבלת ניוזלטר יש למלא פרטים ולבחור באחד או יותר מתחומי ההתעניינות הרצויים מתוך הרשימה המופיעה כאן ולסמן "כן" בנושא הרצוי. להסרה מרשימת התפוצה יש להקיש במייל שקבלת על "הסרה והנושא הנבחר כבר יופיע מסומן ואם לא יש לסמן "לא" בנושא בנבחר.